Grönt bälte del 1

Följande förutsättningar gäller för grönt bälte
-  Du bör kunna följande:Ukemi
(fallteknik)
  Fritt fall (i uchi mata sukashi-stil, med ukes hjälp).
 
       
Kuzushi
(balans-)
brytning)
  De åtta olika riktningar som balansen kan brytas.


 
       
Nage waza
(kastteknik)

  Hiza guruma
Tsuri komi goshi
Harai goshi
Okuri ashi barai
Tai otoshi
Sode tsuri komi goshi
       
Katame waza
(kontrollgrepps-
teknik)
  Osaekomi waza
(fasthållningsteknik)

Tate shio gatame
Kuzure tate sho gatame
       
Rekommenderas
från 14 år
  Kansetsu waza
(armlåsteknik)

Shime waza
(halslåsteknik)
Kesa garami


Okuri eri jime
       
Du bör
även kunna...


  a) komma in på katame waza från olika lägen
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss
c) ett par sätt att ta sig ur fasthållningarna som fodras till föregående grad
d) minst två sätt att få loss benet som uke "fångat"
e) minst två sätt att passera benen på uke, som ligger på rygg
f) minst tre sätt att vända uke, som ligger på mage
g) tre valfria kombinationer i tachi waza
h) två valfria kontringar i tachi waza
i) utföra fyra valfria kast från tidigare fodringar åt både höger och vänster
j) fullfölja i ne waza efter tre valfria kast
 
       
Det här bör
du veta...


  I match räknas fasthållningstidern från det att domaren har dömt Osae komi.
Du får Ippon om du håller fast uke i 25 sekunder, Wazari i 20-24 sekunder och Yuko i 15-19 sekunder.

Grönt bälte = 3 kyu

Du bör kunna följande:


Ukemi
(fallteknik)
  Fritt fall.
 
       
Kumi kata
(greppteknik)
  Kunna bryta ukes grepp när denna håller i slaget.

 
       
Nage waza
(kastteknik)


  Sasae tsuri komi ashi
Ko uchi maki komi
Sumi gaeshi
Uchi mata (knästående)
Harai tsuri komi ashi
Uchi mata
Hane goshi

       
Katame waza
(kontrollgrepps-
teknik)
  Osaekomi waza
(fasthållningsteknik)

Kata gatame
Makura gesa gatame

       
Rekommenderas
från 14 år
  Kansetsu waza
(armlåsteknik)

Shime waza
(halslåsteknik)
Föregående tekniker


Kata ha jime
Sankaku jime
       
Du bör
även kunna...


  a) komma in på katame waza från olika lägen
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss
c) fyra sätt att ta sig ur fyra valfria fasthållningar från fodringarna till tidigare grader
d) ett sätt att ta över när uke attackerar tori som står på alla fyra
e) minst två sätt att passera benen på uke, som ligger på rygg
f) minst tre sätt att vända uke, som ligger på mage/alla fyra
g) tre valfria kombinationer i tachi waza
h) två valfria kontringar i tachi waza
i) två sätt att ta sig ur ude hishigi juji gatame
j) fullfölja i ne waza efter fyra valfria kast
 
       
Det här bör
du veta...  Att waza betyder teknik.
Tachi waza = stående teknik
Ne waza = matteknik
Nage waza = kastteknik
Katame waza = kontrollgreppsteknik