Gradering

Vid en gradering visar du upp din nuvarande nivå för en erfaren instruktör.

Du visar upp de tekniker som krävs för nästa bälte och visar också att du vet vad de heter och hur de utförs.

Våra kyu-grader fyller en viktig pedagogisk funktion. Hela systemet med Gokyu waza (grundtekniker)
presenteras och tränas. Alla får lära sig de japanska namnen och den klassiska metoden att utföra dessa tekniker på.
Härigenom skapar vi en bas för att kommunicera och träna judo tillsammans.

Bältesgraderna är tydliga delmål och ett examenstillfälle som en gradering ger både bekräftelse
och en upplevelse av framgång.

Våra bälten skall också ge en tydlig indikation på vilka tekniker vi behärskar