Ett brunt streck

(Du skall ha tränat 40 gånger)
Följande förutsättningar gäller för brunt bälte
-  Du bör kunna följande:


Nage waza
(kastteknik)

  Nidan ko soto gari
Nidan ko soto gake
Utsuri goshi
O soto guruma
 
       
Katame waza
(kontrollgrepps-
teknik)
  Osaekomi waza
(fasthållningsteknik)

Alla föregående tekniker
       
Du bör även
kunna...
  a) sex valfria kombinationer i tachi waza
b) fem valfria kontringar i tachi waza
c) fyra sätt att ta över när uke attackerar tori, som står på alla fyra
d) kunna utföra samtliga tidigare tekniker åt både höger och vänster
 
       
Det här bör du
veta...


  Renraku waza = kombinationsteknik
Kaeshi waza = kontringsteknik
Att kata är en av judons träningsformer och ha provat på Nage no kata.
 

Brunt bälte del 1

(Du skall vara fyllda 14 år)
- Du bör kunna följande:


Här finns de kasttekniker som du skall kunna för att gradera till brunt bälte. Den fullständiga
kravlistan hittar du i LUGI Judos graderingsbestämmelser för vuxna. Där ingår även kraven på
halslås och armlås.

Kumi kata
(greppteknik)  Presentation av den egna kumi katan med flera olika sätt att
få ditt grepp mot en uke som vill ha följande grepp

  • Höger framsida/nacke

  • Vänster framsida/nacke

  • Höger enarmsgrepp

  • Vänster enarmsgrepp
 
       
Nage waza
(kastteknik)

  Sumi otoshi
Uki otoshi
Sukui nage
Harai maki komi
Hane make komi
O guruma
Yoko wakare
       
Katame waza (kontrollgrepps-
teknik)
  Osaekomi waza
(fasthållningsteknik)

Kansetsu waza
(armlåsteknik)

Shime waza
(halslåsteknik)
Alla föregående


Enligt vuxenbestämmelserna


Enligt vuxenbestämmelserna

       
Tokui waza   Presentation av det egna favoritkastet.  
       
Ne waza
(rekommenderas
från 14 år)
  Visa ditt favoritarmlås och förklara hur och varför du gör det som du gör.
Visa ditt favorithalslås och förklara hur och varför du gör det som du gör.
 
       
Du bör även
kunna...
  a) Sex valfria kombinationer i tachi waza
b) Fem valfria kontringar i tachi waza
c) Fyra sätt att ta över när uke attackerar tori som står på alla fyra
d) kunna utföra samtliga tidigare tekniker åt både höger och vänster
 
       
Det här
behöver du veta...
  Alla föregående.

 

Brunt bälte = 1 kyu

(Du skall vara fyllda 14 år)
-  Du bör kunna följande:


Teori
  Alla tidigare krav under rubrik ”Det här bör du veta…”.  
       
Ukemi
(fallteknik)
  Alla tidigare krav på fallteknik.

 
       
Kumi kata
(greppteknik)
  Alla tidigare krav på greppteknik.

 
       
Nage waza
(kastteknik)

  Alla tidigare krav på kastteknik.
Kunna utföra samtliga tidigare tekniker åt både höger och vänster.
 
       
Osaekomi waza
(fasthållningsteknik)
  Alla tidigare krav på fasthållningsteknik.

 
       
Kansetsu waza
(armlåsteknik)
  Alla tidigare krav på armlåsteknik.

 
       
Shime waza
(halslåsteknik)
  Alla tidigare krav på halslåsteknik.

 
       
Randori
(fri sparring)
  Alla tidigare krav på tachi waza/ne waza randori.

 
       
Övrigt   Alla tidigare krav under rubriken ”Du bör även kunna…”.
 
       
Kata
  En valfri serie av de tre första serierna i Nage no kata.