Blått bälte del 1

Följande förutsättningar gäller för blått bälte
-  Du bör kunna följande:


Ukemi
(fallteknik)
   
       
Kumi kata
(greppteknik
  Att kunna få in ditt favoritgrepp från olika situationer.

 
       
Nage waza
(kastteknik)
  Yoko sumi gaeshi
Tomoe nage
Tani otoshi

Yoko tomoe nage
Morote gari
Yoko guruma
 
       
Katame waza
(kontrollgrepps-
teknik)
  Osaekomi waza
(fasthållningsteknik)
Föegående tekniker

       
Rekommenderas
från 14 år


  Kansetsu waza
(armlåsteknik)

Shime waza
(halslåsteknik)
Ude hishigi ude gatame


Kata juji jime
       
Du bör även
kunna...  a) komma in på katame waza från olika lägen
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss
c) fem sätt att ta sig ur fem valfria fasthållningar från fordringarna till tidigare grader
d) tre sätt att ta över när uke attackerar tori, som står på alla fyra
e) minst tre sätt att passera ukes ben på uke, som ligger på rygg
f) minst fyra sätt att vända uke, som ligger på mage/alla fyra
g) fyra valfria kombinationer i tachi waza
h) tre valfria kontringar i tachi waza
i) kunna utföra samtliga tidigare tekniker åt både höger och vänster
j) fullfölja i ne waza efter fem valfria kast
 
       
Det här bör du
veta...
  Te waza = hand/armkastteknik
Koshi waza = höftkastteknik
Ashi waza = fot/benkastteknik
Ma Sutemi waza = offerkastteknik där tori ligger på rygg
Yoko Sutemi waza = offerkastteknik där tori ligger på sida
 

Blått bälte = 2 kyu

-  Du bör kunna följande:

Nage waza
(kastteknik)

  Uki waza
Yoko otoshi
Soto maki komi

Ushiro goshi
Ashi guruma
Tsubame gaeshi
 Te guruma
Yoko gake
Kata guruma
Ura nage
       
Katame waza
(kontrollgrepps-
teknik)
  Osaekomi waza
(fasthållningsteknik)
Sankaku gatame

       
Rekommenderas
från 14 år


  Kansetsu waza
(armlåsteknik)

Shime waza
(halslåsteknik)
Ude hishigi ashi gatame
Ude hishigi sankaku gatame

Hadaka jime
       
Du bör även
kunna...  a) komma in på katame waza från olika lägen
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss
c) sex sätt att ta sig ur sex valfria fasthållningar från fordringarna till tidigare grader
d) tre sätt att ta över när uke attackerar tori, som står på alla fyra
e) minst fem sätt att vända uke, som ligger på mage/alla fyra
f) fem valfria kombinationer i tachi waza
g) fyra valfria kontringar i tachi waza.
h) fullfölja i newaza efter sex valfria kast
 
       
Det här bör du
veta...
  Kaeshi waza = kontringsteknik
Renraku waza = kombinationsteknik
Renzoku waza= uppföljnings/fortsättningsteknik
Att kata är en av judons träningsformer och ha kännedom om Nage no kata.