Svart bälte

-  Följande förutsättningar gäller för svart bälte:

Nästa steg är det svarta bältet =1:a dan

Dangraderingsbestämmelserna hittar du på Svenska Judoförbundets hemsida